O neurologickej ambulancii

Článok ExcerptNaša ambulancia ponúka pacientom s neurologickými problémami a ochoreniami individuálny prístup, využívajúc najnovšie medicínske poznatky a modernú techniku.

Diagnostika a terapia

Choroby CNS
-cievne mozgové príhody
-epilepsia
-skleróza multiplex
-Alzheimerova choroba
-Parkinsonova choroba
-nádory mozgu

Ochorenia chrbtice

Bolestivé stavy
-bolesti hlavy
-migréna
-neuralgie

Elektrofyziologické laboratórium
-EEG /elektroencefalografia/
-EMG /elektromyografia/
-sonografia
-EP /evokované potenciály/